Konference 4EDU 2021

Druhý ročník konference 4EDU přinesl téma inovativní formy vzdělávání a příležitosti výuky v kyberprostoru. Událost přilákala stovku účastníků včetně pedagogů, ředitelů škol, zástupců zřizovatelů škol a studentů; dalších tři sta diváků ji zhlédlo online. Ústředním motivem byl přechod výuky z prezenční na digitální. Konferenci uspořádala Nadace ORLEN Unipetrol a Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích pod záštitou města Litvínov. Přednášející sdíleli příklady aktivit nad rámec osnov či ukázky praxe v soukromém sektoru. Odborníci také otevřeli téma hrozeb v kyberprostoru a představili široké využití streamování na YouTube. Součástí prezentace byly i výsledky dotazníkového průzkumu mezi pedagogy, studenty a rodiči.

Konference 4EDU se konala v Tréninkovém centru společnosti ORLEN Unipetrol v Litvínově a nabídla přednášky zástupců základních a středních škol, VŠCHT v Praze, Akademie věd, Policie ČR a skupiny ORLEN Unipetrol.

„Jako zřizovatel škol jsme rádi, že jsme mohli převzít záštitu nad vzdělávací konferencí, která po dlouhé době přivítala na jednom místě řadu odborníků. O to víc jsme potěšení, že se tato událost konala právě na území města Litvínov,“ přivítala hosty Kamila Bláhová, starostka města Litvínov.

„Kvalitní vzdělávání by mělo být dostupné i v této nelehké době. Proto jsme řadu našich projektů, jako jsou Báječný den s chemií nebo Pátky s vědou realizovali online. Získané zkušenosti spolu s dobrou praxí litoměřického gymnázia Josefa Jungmanna jsme se proto rozhodli sdílet prostřednictvím této konference, na kterou jsme přizvali celou řadu zajímavých osobností. Výsledkem pak byla vzájemná výměna zkušeností s výukou v kyberprostoru i předávání inspirativních myšlenek a nápadů v oblasti realizace inovativní výuky chemie,“ komentuje Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol a správní rady Nadace ORLEN Unipetrol a současně vysokoškolský pedagog, který dlouhodobě propojuje vzdělávání s praxí v Ústeckém kraji.

Pohled od katedry pak přinesli zástupci škol. „Vedení a učitelé se kvůli zavřeným školám a online výuce dostali mnohem blíže ke svým žákům a často jim viděli doslova do talíře. Naučili se využívat moderní nástroje komunikace, streamování a reportování. Tvorba vlastních videí nebo využití YouTubu se staly užitečným pomocníkem,“ shrnuje Radka Balounová, ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, kde disponují moderními technologiemi včetně tabletů a tzv. Apple učebny.

„Začal další školní rok ovlivněný pandemií koronaviru, která na jaře 2020 otevřela dveře online výuce. Jelikož z naší praxe vyplývá, že se počet útoků v kyberprostoru stále zvyšuje, je potřeba děti učit rozpoznávat, která informace je pravdivá, a jakým hrozbám by se měly vyvarovat,“ naznačuje vývoj v oblasti IT gramotnosti Tomáš Daňhelka, vrchní komisař Policie ČR, a dodává, že i s použitím webkamery nemusíme poznat, kdo se skutečně nachází na druhé straně. Modifikovat přenos dnes totiž dokážou nejrůznější softwarové programy.

U příležitosti 4EDU konference pořadatelé provedli online dotazníkové šetření, kde u 106 pedagogů, 316 studentů a 263 rodičů zjišťovali zpětnou vazbu k digitální výuce. Ze shrnutí vyplynuly nejčastěji problémy s technickou vybaveností a internetovým připojením; samotní pedagogové zase řešili vysoké pracovní vytížení, dětem chyběly sociální vazby. Pozitivem pro rodiče pak byla bezproblémová komunikace se školou.

Konference 4EDU 2019

První konference o inovativním vzdělávání a jeho současných trendech s názvem 4EDU se uskutečnila ve čtvrtek 3. října 2019 v kulturním domě Citadela v Litvínově. Téměř tři sta účastníků včetně pedagogů, ředitelů škol, zástupců zřizovatelů škol, studentů a široké veřejnosti absolvovalo celodenní program plný odborných přednášek a workshopů. Akci pod záštitou města Litvínov organizovala Nadace ORLEN Unipetrol, Sportovní soukromá Základní škola Litvínov a hokejový klub HC Verva Litvínov.

„Kvalitní vzdělání považujeme za nezbytný předpoklad úspěšného rozvoje celé naší společnosti. Máme velkou radost, že tento pohled sdílejí i odborníci v oblasti vzdělávání a pedagogové, kteří se konference zúčastnili. Společně jsme probírali různé směry a současné problémy vzdělávání mladé generace. Naším cílem je poskytovat mladým lidem dostatek příležitostí a důvodů k tomu, aby v našem regionu zůstali a neodcházeli. Rád bych touto cestou poděkoval všem přednášejícím i posluchačům za jejich přispění ke zdárnému průběhu celé konference 4EDU, která nás opět posunula o kus dál ve snaze zvyšovat kvalitu vzdělávání nejen v našem regionu, ale v celé České republice,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.

Během konference účastníci přispívali na dobrou věc. Díky nim tak mohla Nadace ORLEN Unipetrol a Konto našeho srdce hokejového klubu HC Verva Litvínov předat 22 280 Kč týmu devíti studentů Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově, který se zapojil do mezinárodní soutěže vodíkových modelů aut Horizon Hydrogen GRAND PRIX. Studenti měli za úkol vestavět do zmenšeniny závodního modelu auta vodíkový motor a následně se účastnit vytrvalostního závodu. Obdarovaní studenti tak získali potřebnou finanční podporu pro účast v dalším ročníku soutěže.

Na konferenci vystoupili významní odborníci z oblasti vzdělávání. Účastníci si vyslechli přednášky bývalého dlouholetého ředitele prestižního pražského gymnázia PORG Václava Klause mladšího, prorektora VŠCHT Praha profesora Zdeňka Bělohlava nebo konzultanta a mentora Radima Valigury. Příležitosti pro současnou školu rozebíral publicista Tomáš Feřtek a o výchově mládeže spojené se sportem promluvil Jiří Šlégr. Po přednáškovém bloku čekalo na účastníky konference 4EDU třicet jedna odpoledních workshopů na téma děti a technologie, chemické pokusy, popularizace vědy, inspirace pro třídnické hodiny apod.