Jedeme v tom spolu

Registrační poplatek za konferenci ve výši 200 Kč bude celý věnován ve prospěch charitativního projektu společnosti HC Verva Litvínov – Konto našeho srdce, konkrétně na podporu gymnázia Litvínov a Verva Racing Team. Výtěžek bude určený na podporu stavby a úprav dálkově řízených modelů aut s vodíkovým pohonem a přípravy na závody. Podpora je pro celkem 9ti členný team šikovných a nadšených středoškoláků. Registrační poplatek zaplatí účastník na místě. Registrovaný účastník konference získává vstup na dopolední hromadné prezentace, odpolední workshopy dle své preference a registrace, občerstvení po celý den včetně oběda a nápojů.

Je charitativní projekt společnosti HC VERVA LITVÍNOV, A.S. Základním posláním projektu je trvalá charitativní podpora tam, kde je třeba.

Zaměřuje se na oblasti charitativní podpory v oblastech: sport, zdraví, školství, zábavy, kultury a všeobecně prospěšných projektů.

Hlavní řečníci konference

Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.
Je jednatelem pro výrobu, výzkum a vývoj a současně také členem správní rady Nadace Unipetrol. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na které absolvoval v roce 1999 obor organická technologie. O tři roky později tam získal titul Ph.D. a v roce 2010 se stal docentem. Ve skupině Unipetrol začal pracovat již za studií. V Ústeckém regionu svojí činností dlouhodobě propojuje vzdělávání s praxí, zaměřuje se především na přírodovědné obory. Zasloužil se mimo jiné o založení Univerzitního centra VŠCHT Praha-Unipetrol, které od roku 2015 sídlí přímo ve výrobním areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.
celý medailonek
Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Celý profesní život, kromě dlouhodobé stáže na ETH Zurich, spojil s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Přednáší předměty zaměřené na chemické reaktory a zpracování technologických dat v chemickém průmyslu, vedl bakalářské, magisterské a doktorské práce spojené s průmyslovou praxí. Garantoval studijní obory zaměřené na organickou technologii, je členem několika vědeckých rad a oborových rad doktorských studijních programů. Jako proděkan a posléze prorektor pro pedagogiku se zasadil o založení Univerzitního centra ve Velebudicích a později o jeho přesun do areálu Chemparku Záluží. Je místopředsedou Dozorčí rady UniCRE, členem řady chemických společností a redaktorem časopisu Chemické listy.
celý medailonek
Václav Klaus ml.
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Přes 20 let působil na půdě gymnázia PORG jakožto učitel, zástupce ředitele a ředitel (15 let). Pod jeho vedením se gymnázium stalo nejúspěšnější střední školou ve výsledcích státní maturity a dalších žebříčcích a rozšířilo se o další dvě pobočky v Praze a Ostravě. Věnuje se publicistice v několika celostátních i odborných médiích (Novinky.cz, Učitelské noviny, Reflex, …). Vydal pět knih (učebnice, publicistika, školský systém), kterých se prodalo přes 16.000 výtisků. Od roku 2016 se aktivně věnuje veřejným věcem, jeho Facebooková stránka má dosah okolo milionu uživatelů týdně. Na podzim 2017 byl zvolen poslancem a předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu za ODS, 16. března 2019 byl ze strany vyloučen. V červnu 2019 založil politické hnutí Trikolóra, jehož je předsedou.
celý medailonek
Jiří Šlégr
Jeden z nejlepších obránců, které český hokej vychoval. Po skončení hokejové kariéry působil v roli předsedy představenstva klubu. Svou bohatou kariéru tvrdý obránce započal v hokejovém Litvínově, se kterým je také nejvíce spojován. Tři roky po revoluci Jiří Šlégr odešel zkusit štěstí do nejslavnější hokejové soutěže, kanadsko-americké NHL, kde nakonec zůstal jedenáct sezon a v dresu Detroit Red Wings vyhrál posvátný Stanleyův pohár. Je účastníkem Triple Gold Clubu za vítězství na MS, olympiádě a Stanley Cupu.
celý medailonek
Ing. Radim Valigura
Konzultant, stratég a mentální kouč, pohybující se svým působením střídavě napříč oblastmi vrcholového sportu, podnikání a školství. Stál například jako trenér 3 roky po boku tenisové legendy Martiny Hingisové nebo jako terapeut pomáhal po těžkém úrazu zpět do sedla českému profesionálnímu cyklistovi Petru Vakočovi. Radim se zabývá především zvyšováním mentální odolnosti v závislosti na míře prožívaného stresu a jim ovlivněné energetice lidského organismu. Pomocí metod mentálního koučinku a energetické psychologie učí sportovce a manažery rozumět a vědomě pracovat s mentálně-dynamickými principy a rozvíjet tak své schopnosti efektivního strategicko-taktického myšlení pod tlakem výsledkově orientovaného prostředí.
celý medailonek
Filip Šuman
Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale svůj profesní život spojil se sportem. Je místopředsedou Českého olympijského výboru, kde má na starosti oblast mládeže a řídí mimo jiné největší český sportovní projekt - Olympiádu dětí a mládeže. Současně je prezidentem Českého florbalu, který vede již od roku 2000, kdy tento sport v ČR téměř nikdo neznal. Dnes je florbal druhým nejmasovějším českým sportem. Nejintenzivněji se zabývá strukturou sportovních svazů, sportovním marketingem a systémem práce s mládeží. Přednáší na zahraničních konferencích pro mezinárodní federace (např. FIBA, IFF).
celý medailonek
Tomáš Feřtek
Publicista, dramaturg a příležitostný scenárista, spoluzakladatel EDUin, o.p.s. Tématem vzdělávání se zabýval jako reportér a šéfreportér v týdeníku Reflex (do 2007), v Informačním centru o vzdělávání EDUin působil jako tiskový mluvčí a odborný konzultant (do 2019). Je autorem publikací Ředitelská kuchařka (2002), Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015).
celý medailonek
Eva Váňová
Vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (učitelství pro 5. až 12. ročník). Celkem 26 let pracovala na různých pozicích ve státním školství (ZŠ Brigádníků Praha 10, gymnázium Most, PedF UK Praha). Mnoho energie věnovala dětem s nejrůznějšími problémy – přímo ve výuce i při přípravě odborníků, kteří s nimi pracují. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na arteterapii, tvořivé učení a inkluzi. Již jedenáctým rokem pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Jako trenérka Instrumentálního obohacování vzdělává další zájemce o tuto metodu a je supervizorem zprostředkovatelů a trenérů. V současnosti vede Autorizované tréninkové centrum prof. Reuvena Feuersteina a v neziskové organizaci Charlie Karlín participuje na řadě projektů na implementaci FIE.
celý medailonek
Mgr. Ing. Vít Beran
Vzdělávání, svému rozvoji, podpoře kolegů, zavádění efektivních metod a technik ve svém učení i do života školy se věnuje v roli učitele, ředitele, lektora a mentora 37 let. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 se stal ředitelem Fakultní základní školy Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty v Praze v Táborské ulici. Od února 2007, působí jako ředitel pražské ZŠ Kunratice, která je fakultní školou pedagogické a přírodovědecké fakulty, školou zařazenou do sítě SZU Praha „Škola podporující zdraví“, je EKOŠKOLOU, realizuje mezinárodní program GLOBE, je pilotní školou projektu Pomáháme školám k úspěchu a školou, která spolupracuje s programem Učitel Naživo. Angažuje se v profesních organizacích a aktivně působí v oblasti DVPP a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je ženatý, má čtyři děti. Má rád přírodu a turistiku – voda, kolo, lyže, hory...
celý medailonek
Ing. Tereza Kadlecová
Vystudovala obor Inženýrství životního prostředí na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, kde se mimo jiné věnovala odpadovému hospodářství, erozi půdy a práci v prostředí GIS. Od ledna 2019 pracuje v Národní technické knihovně v Praze, kde má na starost koordinaci a vedení workshopů a konzultací zaměřených na rozvoj přenositelných kompetencí souvisejících s vyhledáváním, hodnocením a používáním informací.
celý medailonek

Vedoucí workshopů

Mgr. Petr Jíša
Je ředitelem Základní školy Vorlina Vlašim, kde zároveň již 2 roky spoluvede centrum kolegiální podpory věnující se představování programu Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE) veřejnosti ve Středočeském kraji. Programu, který se musí “zažít a který rozvíjí poznávací funkce, se věnuje pět let. Nyní učí žáky od 4. do 9. třídy a také učitele ve své škole.
celý medailonek
Jakub Kacar
Narodil se v roce 1992 v Litoměřicích, ve kterých žije dodnes. Nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hudba stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním na bezmála dva celé úvazky. Od chvíle, kdy dostudoval všeobecné gymnázium svou činnost směřoval především hudebním směrem. Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem obor hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvoval obor hra na violu na Teplické konzervatoři u Mgr. K. Untermüllera a vzdělání si doplnil zvukařskou školou. Momentálně je frekventantem doktorského studia hudební teorie a pedagogiky. V současnosti je pedagogem na PF UJEP a ZUŠ Litoměřice, kde řídí dětský sbor SamoHlásek, orchestr Guláš, učí hru na housle, violu a elektronické zpracování hudby či práci s notačním programem Sibelius aj. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Společnost pro hudební výchovu ČR, NIDV, Českou filharmonii, Českou Orffovskou společnost či soukromě a to i mimo ČR. Ve volné čase se věnuje hudebně-aranžérské činnosti a vede vokální skupinu Appendix. Od roku 2018 intenzivně pracuje na hudebně edukačním projektu Play with Me! Organizuje Jirkovskou Sborympiádu či hudebně výchovné konference pod názvem „Hudební výchova pro 3. tisíciletí“.
celý medailonek
Jan Kršňák
Vystudoval Filmová studia na FF UK. Poté několik let prázdninoval ve Španělsku. Věnuje se intuitivní pedagogice a objevuje a rozvíjí svět alternativních škol ve spolupráci s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání. Spolu s Lucií Kramperovou je autorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě?. Je zakladatelem stránek digiděti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Zároveň se zde zamýšlí, jakých tvarů nabývá člověk žijící v digitalizované společnosti 21. století, jak se cítíme, zatímco se stáváme kyborgy nebo jak si napřesrok porozumíme s umělou inteligencí. Je autorem fresek na říčanském nádraží. O prázdninách šel pěšky a bez telefonu z Prahy do Beskyd.
celý medailonek
Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Michael je britský vědec, který pracuje v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR a je ambassadorem společnosti Unipetrol. Narodil se v roce 1978 v Londýně. V roce 1999 absolvoval chemii na University of Leeds ve Velké Británii, v roce 2002 na stejné univerzitě obhájil Ph.D. V Ústavu anorganické chemie AV ČR se zaměřuje na výzkum sloučenin boru. Třikrát získal cenu pro české a slovenské mladé anorganické chemiky, spolupracuje na popularizačních projektech s British Council v Praze, Akademie věd ČR, a České televize. Věnuje se zejména zpřístupňování vědy široké veřejnosti, vyučování mladých lidí a posilování mezinárodních vztahů mezi mladými vědci. Michael Londesborough má vynikající dar řeči a neúnavnou chuť vysvětlovat různé vědecké principy. Je autorem a moderátorem televizních pořadů. Je držitelem mnoha ocenění za popularizaci vědy, v roce 2009 získal Medaili Vojtěcha Náprstka, v roce 2011 mu byla udělena cena SCIAP a v roce 2014 získal cenu předsedy AV ČR. Michael je úspěšný vědec, stojí v čele mezinárodního týmu odborníků a pravidelně publikuje v prestižních vědeckých časopisech.
celý medailonek
Mgr. Bc. Jiřina Majerová
Psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, konzultantka odborného vedení, členka týmu pro vývoj Čtenářského kontinua a týmu pro formativní hodnocení v projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation. Jednatelka společnosti Viaspirita s.r.o., jejímž posláním je provázet jednotlivce i organizace procesem změny ve vztahu k jejich misi a vizi a podporovat je na cestě k vědomému a radostnému životu a ve zkvalitňování služeb klientům (prostřednictvím lektorských, konzultačních, psychologických a mentorských služeb). Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Je držitelkou osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (CAPT, USA 2010) a mezinárodních certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002). Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).
celý medailonek
RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor toxikologie, kde doktorát získala v roce 2007. Její vědecký výzkum byl zaměřen na léčbu melanomů. Aktuálně působí jako zástupkyně ředitelky školy na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Kromě výuky chemie je autorkou a lektorkou oblíbených interaktivních vzdělávacích programů pro pedagogy, s cílem zapálit pro vědu i je, a ukázat, jak jednoduše lze zařadit badatelství a zážitkovou pedagogiku do běžných hodin. Popularizaci vědy se věnuje více jak 12 let. Díky ní a podpory společnosti Marstafit, vznikl i projekt „Věda umí pomáhat“, přičemž výtěžky z benefičních vědeckých workshopů pro širokou veřejnost jsou použity na léčbu nemocných dětí. Lektoruje přírodovědné kroužky pro děti od 3 let, realizuje letní vědecké tábory. Snaží se nadchnout pro vědu co nejvíce lidí kolem sebe.
celý medailonek
Mgr. Leona Mechúrová
Speciální pedagožka, mentorka pro oblast čtenářství, pedagogická konzultantka a členka týmu pro formativní hodnocení v projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation. Certifikovaná učitelka programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) a lektorka vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností, hodnocení a individualizace výuky. Podporuje vedení a pedagogy škol v procesech zaměřených na změnu a budování kultury s důrazem na zvyšování kvality výuky podporující učení každého žáka. Ve své práci naplňuje vizi dobré školy: „Škola nabízí rozvojové příležitosti pro každé dítě. Vedení škol rozumí vzdělávacím potřebám učitelů, aby dokázali být učiteli všech svých žáků. Učitelé rozumí potřebám svých žáků a dokáží na ně reagovat. Výuka a učení baví všechny zúčastněné.“
celý medailonek
Mgr. David Schicker
Je učitelem na ZŠ Vorlina Vlašim, kde vede žáky na prvním stupni a zároveň učí předmět FIE na obou stupních. Má zkušenosti s Montessori pedagogikou, je lektorem Hejného metody a lektorem FIE. Na škole se spolupodílí na vedení centra kolegiální podpory pro rozvoj programu FIE.
celý medailonek
Mgr. Jakub Švec
Jakub vystudovat na FF UK v Praze na katedře pedagogiky tzv. OSV, tedy osobnostní a sociální výchovu a tomuto oboru se i věnuje. Od roku 1992 působil jako skautský vedoucí (vlčata, skauti), třídní učitel (8leté gymnázium), lektor firemního vzdělávání (teambuildingy, kurzy pro management, školení školitelů), kouč a mentor, lektor prevence rizikového chování (prevence závislostí, šikany, adaptační kurzy), školní psycholog (intervence do tříd s velkými výchovnými problémy, individuální práce se žáky a rodiči), supervizor, facilitátor a mediátor. Učí na třech VŠ budoucí učitele a lektory. K dnešnímu dni má „nalétáno“ přes 30.000 hodin přímé práce s dětmi i dospěláky. Bydlí v Praze, je rozvedený, je hrdým otcem dvojčat. Rád jezdí na vodu, chodí a leze po horách, jezdí do přírody, hraje deskové hry, vaří a dívá se na dobré (nejen) akční filmy.
celý medailonek
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Vystudoval doktorské programy v oboru jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a didaktiku chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V jaderné oblasti se zabývá problematikou přepracování ozářeného jaderného paliva, v rámci vzdělávání pak zejména přírodovědnou gramotností a badatelsky orientovanou výukou. Na počátku minulého roku založil Vzdělávací institut LETEC, který se specializuje na další vzdělávaní pedagogických pracovníků nejen v oblasti přírodních věd. V současné době učí chemii na pražském Gymnáziu Altis a působí na katedře jaderné chemie jako odborný asistent.
celý medailonek
Mgr. Jana Nachtigalová
Vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Plzni (učitelství pro 5. – 12. ročník). Po vysoké škole 11 let učila na základní škole s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (10. ZŠ Most) a dalších 11 let učila na středních školách na denním studiu a 13 let na dálkovém studiu. V roce 2012 se vrátila zpět na základní školu, tentokrát ve funkci ředitelky Základní školy, Most, Svážná 2342, p.o. (1. ZŠ Most), která se prezentuje jako škola se zaměřením na EVVO a je jednou z Fairtradových škol v České republice. Absolvovala různé semináře a kurzy zaměřené na využití technologií ve výuce, podporu badatelsky orientované výuky, mentoring a Stages. Snaží se učit tak, aby byli žáci aktivními účastníky výuky a učení je bavilo
celý medailonek

Přednášky

Výzvy chemického průmyslu ve vztahu ke kvalitě vzdělávání absolventů středních a vysokých škol
Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.
Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D. je jednatelem pro výrobu, výzkum a vývoj a současně také členem správní rady Nadace Unipetrol. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na které absolvoval v roce 1999 obor organická technologie. O tři roky později tam získal titul Ph.D. a v roce 2010 se stal docentem. Ve skupině Unipetrol začal pracovat již za studií. V Ústeckém regionu svojí činností dlouhodobě propojuje vzdělávání s praxí, zaměřuje se především na přírodovědné obory. Zasloužil se mimo jiné o založení Univerzitního centra VŠCHT Praha-Unipetrol, které od roku 2015 sídlí přímo ve výrobním areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.
15
minut
Studijní “neúspěšnost” na českých technických fakultách
Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. celý svůj profesní život, kromě roční stáže v ETH Zurich, spojil s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Přednáší předměty Chemické reaktory a Reaktorové inženýrství, vyučuje Univerzitu 3. věku, vede bakalářské, magisterské i doktorské práce. Garantoval 4 studijní obory zaměřené na organické technologie, je členem 4 vědeckých rad a také 3 oborových rad doktorských studijních programů. Jako proděkan a posléze i prorektor pro pedagogiku se zasadil o přesun Univerzitního centra do areálu Chemparku Záluží. Je místopředsedou Dozorčí rady UniCRE, členem řady chemických společností a redaktorem Chemických listů.
15
minut
Technické vzdělávání – minulost, Asie, nebo směr pro naši republiku
Václav Klaus ml.
Václav Klaus ml. absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK. Přes 20 let působil na půdě gymnázia PORG jakožto učitel, zástupce ředitele a ředitel (15 let). Pod jeho vedením se gymnázium stalo nejúspěšnější střední školou ve výsledcích státní maturity a dalších žebříčcích a rozšířilo se o další dvě pobočky v Praze a Ostravě. Věnuje se publicistice v několika celostátních i odborných médiích (Novinky.cz, Učitelské noviny, Reflex, …). Vydal pět knih (učebnice, publicistika, školský systém), kterých se prodalo přes 16.000 výtisků. Od roku 2016 se aktivně věnuje veřejným věcem, jeho Facebooková stránka má dosah okolo milionu uživatelů týdně. Na podzim 2017 byl zvolen poslancem a předsedou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu za ODS, 16. března 2019 byl ze strany vyloučen. V červnu 2019 založil politické hnutí Trikolóra, jehož je předsedou.
15
minut
Historie klubu vlastněného Unipetrolem - výchova mládeže propojená se sportovní školou
Jiří Šlégr
Jiří Šlégr je jeden z nejlepších obránců, které český hokej vychoval. Po skončení hokejové kariéry působil v roli předsedy představenstva klubu. Svou bohatou kariéru tvrdý obránce započal v hokejovém Litvínově, se kterým je také nejvíce spojován. Tři roky po revoluci Jiří Šlégr odešel zkusit štěstí do nejslavnější hokejové soutěže, kanadsko-americké NHL, kde nakonec zůstal jedenáct sezon a v dresu Detroit Red Wings vyhrál posvátný Stanleyův pohár. Je účastníkem Triple Gold Clubu za vítězství na MS, olympiádě a Stanley Cupu.
15
minut
Sportovní soutěžení jako podpůrný nástroj efektivního vzdělávání
Ing. Radim Valigura
Ing. Radim Valigura, konzultant, stratég a mentor, pohybující se svým působením střídavě napříč oblastmi vrcholového sportu, podnikání a školství. Stál například jako trenér 3 roky po boku tenisové legendy Martiny Hingisové nebo jako terapeut pomáhal po těžkém úrazu zpět do sedla českému profesionálnímu cyklistovi Petru Vakočovi. Radim se zabývá především zvyšováním mentální odolnosti pod výsledkovým tlakem v závislosti na míře stresu a jim ovlivněné energetice lidského organismu. Za pomocí různých metod a nástrojů učí klienty rozumět a vědomě pracovat s energetickými principy za účelem rozvoje jejich schopnosti strategického myšlení a celkové efektivity výkonu.
15
minut
Klesající zájem dětí o sport a vzrůstající míra dětské obezity
Filip Šuman
Filip Šuman vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, ale svůj profesní život spojil se sportem. Je místopředsedou Českého olympijského výboru, kde má na starosti oblast mládeže a řídí mimo jiné největší český sportovní projekt - Olympiádu dětí a mládeže. Současně je prezidentem Českého florbalu, který vede již od roku 2000, kdy tento sport v ČR téměř nikdo neznal. Dnes je florbal druhým nejmasovějším českým sportem. Nejintenzivněji se zabývá strukturou sportovních svazů, sportovním marketingem a systémem práce s mládeží. Přednáší na zahraničních konferencích pro mezinárodní federace (např. FIBA, IFF).
15
minut
Co změnilo svět vzdělávání a kde jsou příležitosti pro současnou školu
Tomáš Feřtek
Tomáš Feřtek je publicista, dramaturg a příležitostný scenárista, spoluzakladatel EDUin, o.p.s. Tématem vzdělávání se zabýval jako reportér a šéfreportér v týdeníku Reflex (do 2007), v Informačním centru o vzdělávání EDUin působil jako tiskový mluvčí a odborný konzultant (do 2019). Je autorem publikací Ředitelská kuchařka (2002), Rodiče vítáni (2011) a Co je nového ve vzdělávání (2015).
15
minut
Od instrumentů k obohacení
Eva Váňová
Eva Váňová vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (učitelství pro 5. až 12. ročník). Celkem 26 let pracovala na různých pozicích ve státním školství (ZŠ Brigádníků Praha 10, gymnázium Most, PedF UK Praha). Mnoho energie věnovala dětem s nejrůznějšími problémy – přímo ve výuce i při přípravě odborníků, kteří s nimi pracují. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na arteterapii, tvořivé učení a inkluzi. Již jedenáctým rokem pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Jako trenérka Instrumentálního obohacování vzdělává další zájemce o tuto metodu a je supervizorem zprostředkovatelů a trenérů. V současnosti vede Autorizované tréninkové centrum prof. Reuvena Feuersteina a v neziskové organizaci Charlie Karlín
15
minut
Kultura školy zaměřená na učení každého žáka
Mgr. Ing. Vít Beran
Mgr. Ing. Vít Beran se vzdělávání, svému rozvoji, podpoře kolegů, zavádění efektivních metod a technik ve svém učení i do života školy se věnuje v roli učitele, ředitele, lektora a mentora 37 let. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 se stal ředitelem Fakultní základní školy Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty v Praze v Táborské ulici. Od února 2007, působí jako ředitel pražské ZŠ Kunratice, která je fakultní školou pedagogické a přírodovědecké fakulty, školou zařazenou do sítě SZU Praha „Škola podporující zdraví“, je EKOŠKOLOU, realizuje mezinárodní program GLOBE, je pilotní školou projektu Pomáháme školám k úspěchu a školou, která spolupracuje s programem Učitel Naživo. Angažuje se v profesních organizacích a aktivně působí v oblasti DVPP a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství.
15
minut
Informační podpora středoškolských učitelů v Národní technické knihovně (NTK)
Ing. Tereza Kadlecová
Národní technická knihovna (NTK) v posledních letech výrazně rozšířila služby informační podpory pro střední školy. Kromě již zavedených individuálních konzultací, které může využít kdokoli, jsou pro studenty středních škol připraveny workshopy a lekce zaměřené na vyhledávání a práci s informacemi. Od roku 2017 se informační podpora středních škol soustředí na pomoc pedagogům, s cílem poskytnou jim informace a materiály, které by jim pomohly čelit problémům, s nimiž se na ně obracejí jejich žáci. Součástí prezentace budou konkrétní ukázky služeb a metodických materiálů spoluvytvářených přímo se středoškolskými pedagogy.
5
minut
09:00
 | 
Kinosál KD Citadela
 
204
/
460

Workshopy

Technologie a děti
Jan Kršňák
Vliv technologií na zdravý vývoj dětí. Jak vzniká závislost na technologiích? Jak závislost na technologiích mění naši společnost i nás samotné. Jak děti připravit na stále digitálnější svět? Jak zdravě žít v digitálním světě, jak správně nastavit používání médií dětmi?
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
24
/
26
90
minut
Typologie MBTI jako cesta k individualizaci výchovy a učení dětí
Mgr. Bc. Jiřina Majerová
V dílně vyhodnotíme, jak vrozené osobnostní preference dětí (tj. psychické funkce a zaměření osobnosti) souvisejí s jejich potřebami. Odhalíme, jaký mají děti různých typů temperamentového založení učební styl a předpoklady pro rozvíjení rozmanitých dovednosti a jaké motivační prostředky, výchovné, učební a výukové strategie jsou pro ně nejefektivnější, aby se mohly učit naplno a s radostí.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
25
/
26
90
minut
Orientace v programu Feuersteinova instrumentálního obohacování
Mgr. Petr Jíša, Mgr. David Schicker
Program Feuersteinova instrumentálního obohacování je založen na prožitku a jeho reflexi. Pracuje se v uceleném systému pracovních sešitů (instrumentů) na rozvoji poznávacích funkcí. Hlavním cílem je obohacení a rozšíření poznávacích strategií, které následně vede k efektivnějšímu učení a řešení problémů. Zdá se vám, že děti málo přemýšlí? Trápí vás, že se žáci špatně orientují? Jak to máte s orientací vy? Chcete si společně prožít téma orientace? Pokud vás některá z otázek zaujala, nabízíme ukázku práce s několika částmi jednotlivých instrumentů na téma orientace v různých prostředích.
14:00
 | 
neurčeno
 
20
/
20
Kapacita je naplněna
90
minut
Proč a jak mluvit s vašimi studenty o vědě. Co jsem se naučil jako vědecký průzkumník a vědecký komunikátor
Dr. Michael Londesborough, Ph.D.
Běžná fráze, kterou pravidelně slyším, je, že "věda je nudná", nebo "jak mi může věda pomoci?". To platí pro všechny věkové kategorie, je však obzvláště znepokojující, pokud pochází od studentů škol. Výzvou je proto inspirovat a nadchnout mladé lidi k pochopení síly vědy a užívat si mnoha jejích radostí. To platí zejména v našem současném věku technologicky vyspělých společností a měnících se trhů práce. Tento workshop zahrnuje lekce, které jsem se naučil jako vědecký pracovník, popularizátor a vědecký komunikátor v umění mluvit o vědě. Bude pokrývat důvody, proč musí být prioritou to, jak můžeme nejúčinněji spolupracovat s mladými lidmi.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
18
/
20
90
minut
Chemické pokusy ze supermarketu
Jan Havlík
Chemie – to nejsou jen baňky, bílé pláště a nedostupné chemikálie. Potkáváme se s ní každý den v našich koupelnách, garážích i regálech obchodů. V rukou zkušeného chemika však mohou snadno odhalit svůj skrytý potenciál.  Přijďte i vy objevit prostřednictvím řady efektních experimentů neobyčejný svět chemie obyčejných věcí. Pokusy jsou vybrány s důrazem na snadné využití ve výuce bez nároků na speciální vybavení.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
19
/
20
60
minut
Zábavné bádání pro MŠ a první stupeň
RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
Je důležité zařadit experimenty už pro děti na nižším stupni? ANO! Nejen že se dozvíte proč, ale také jakou formu bádání s dětmi zvolit, na co se zaměřit, co nevynechat, na co si dát pozor, jaké pomůcky jsou na trhu, do jakého předmětu pokusy patří, co tím děti získají? A hlavně, co získám já, jako pedagog? Minimálně jeden experiment si prožijete na vlastní kůži.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
19
/
20
60
minut
Dílna psaní pro 1. stupeň
Zdeňka Dudová
Ucelený systém výuky, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním. Dílna je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
16
/
20
90
minut
Inspirace pro třídnické hodiny
Mgr. Jakub Švec
Jak různé školy k třídnickým hodinám přistupují (kdy je zařazují, povinně/nepovinně, jak dlouhé bývají a jaká bývá jejich náplň). Konkrétní inspirace do třídnických hodin, drobné ukázky , jak třídnické hodiny budovat jako systém.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
24
/
24
Kapacita je naplněna
90
minut
Jak poslušnost nahradit sebeřízením a rozhodováním u každého žáka
Tomáš Feřtek
Jak školy reagují na změnu společenské objednávky a jak se vyrovnávají s tlakem měnícího se světa. Debata nad případovými studiemi jednotlivých škol.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
18
/
30
90
minut
Náš svět se tvoří v našich hlavách
Kateřina Rotová, Anastasia Sahoo
Seznámení se se systemickým přístupem a myšlením. Konstruktivistický způsob nazírání světa, práce s vlastními konstrukty (myšlenkovými vzorci), sebereflexe vlastního nastavení ve své profesi – zdroje a úniky energie.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
16
/
20
90
minut
Vy jste si na něj zasedla
Michal Dubec
Zlepšíme se v dosahování porozumění při nelehkých komunikačních situacích s rodiči žáků např. stížnost na hodnocení žáka, či nesouhlas s kázeňským opatřením. Ukážeme si, jak během komunikace funguje mozek a jak na základě porozumění principů fungování mozku můžeme s rodiči dosahovat porozumění. Procvičíme se ve sdělování konstruktivních kritik, zvládání manipulativních kritik a v práci s aktivním nasloucháním.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
24
/
24
Kapacita je naplněna
90
minut
Základní principy zvyšování mentální odolnosti nejen ve sportu
Ing. Radim Valigura
Jak naše mentální nastavení ovlivňuje kvalitu našeho fyzického výkonu a našich dovedností nejen ve sportu? Odkud bereme energii na výkon a dosahování cílů? A jak tuto energii ovlivňuje stres? Proč někdo umí pod stresem podat kvalitní výkon a jiný ne? Prožitkově- vzdělávací workshop s prvky mírného fyzického pohybu.
14:00
 | 
Rozcvičovna HC Verva
 
17
/
20
90
minut
STAGES nejen v hodinách chemie
Mgr. Jana Nachtigalová
Stages = model talentu (rychle se učit; být kreativní; co jsi se naučil, použij jinde a jinak), který vytvořil Opher Brayer. Model, jakým lze propojit systém, hudbu, pohyb, design a kreslení. Vždycky existuje víc možností, než vidíte! Mozek se učí, když uděláš chybu! Činnost vede k lepšímu pochopení! Přemýšlíme rychleji, když si vytvoříme systém! Představivost je první zastávka inovace! Neztratit vášeň pro objevování! Podporujme a oceňujme nápady! Dílna je určena těm, kteří chtějí vnést do své výuky prvky, které podporují schopnost dětí učit se novým věcem a podporovat jejich kreativitu a talent.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
5
/
20
90
minut
Badatelsky orientovaná výuka s prvky kooperativního učení
RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
V první části workshopu si v roli žáků vyzkoušíte laboratorní úlohu související s určením hmotností vzduchu v učebně. Poté si danou aktivitu didakticky rozebereme a povíme si, jak úlohu modifikovat s ohledem na Vaše žáky a stanovené cíle. Závěrem si pojmenujeme aktivity související s badatelsky orientovanou výukou a zhodnotíme jejich přínos s ohledem na rozvoj odborných znalostí i klíčových kompetencí žáků. Vhodné zejména pro učitele chemie a fyziky, ale i ostatní zájemci jsou srdečně vítáni.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
10
/
20
60
minut
FabLab Experience
Návštěvníci konference v rámci odpoledne mohou navštívit i autobus FabLab Experience, unikátní mobilní laboratoř, ve kterým si účastníci konference mohou během celého dne vyzkoušet moderní metody výuky netradičním a velmi poutavým způsobem zdarma
14:00
 | 
neurčeno
 
2
/
30
60
minut
Slovní úlohy
Jitka Michnová
Proč mají děti se slovními úlohami problémy? Jak jim předcházet? Jaké metody zvolit, aby děti řešily slovní úlohy s porozuměním? Na tyto otázky se pokusíme nalézt odpovědi. Prostřednictvím řešení slovních úloh se seznámíme s metodami pro práci se slovními úlohami, které rozvíjí tvořivé myšlení dětí.
14:00
 | 
SSZŠ - třída
 
0
/
20
90
minut
Formativní hodnocení v práci učitele jako cesta k efektivnímu učení dětí
Mgr. Leona Mechúrová
V dílně vyhodnotíme, jak může formativní hodnocení pomoci, aby se děti individualizovaně učily, tzn. aby pracovaly vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. Vyhodnotíme účinnost strategií formativního hodnocení a posoudíme jejich užitečnost v kontextu naší praxe. Zaměříme se na takové postupy v práci učitele, které vedou k tomu, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí.
15:45
 | 
SSZŠ - třída
 
22
/
24
90
minut
Intuitivní pedagogika
Jan Kršňák
Abychom se v tom moři podnětů a informací neztratili (a s námi i naše děti), zkusíme se dívat, cítit a myslet jinak – netechnologicky a nemediálně. Skrz vlastní tělo, vlastní oči a pocity (někdy vlastní a někdy cizí). Budeme si hrát s pozorností, kudy běhá kolem a jak prochází námi samotnými.
15:45
 | 
SSZŠ - třída
 
22
/
26
90
minut
Za málo peněz hodně muziky
Jakub Kacar
V rámci workshopu si představíme náměty do výuky běžné hudební výchovy, ale i jiných předmětů, které atraktivním způsobem rozvíjí rytmické, intonační, hudebně teoretické znalosti. Vyzkoušíme práci s projektem Play with me!
15:45
 | 
SSZŠ - třída HV
 
19
/
20
90
minut
Vzor v programu Feuersteinova instrumentálního obohacování
Mgr. Petr Jíša, Mgr. David Schicker
Program Feuersteinova instrumentálního obohacování je založen na prožitku a jeho reflexi. Pracuje se v uceleném systému pracovních sešitů (instrumentů) na rozvoji poznávacích funkcí. Hlavním cílem je obohacení a rozšíření poznávacích strategií, které následně vede k efektivnějšímu učení a řešení problémů. Zdá se vám, že děti málo přemýšlí? Co všechno může znamenat vzor? Chcete si společně prožít, jak pracujete se vzory? Pokud vás některá z otázek zaujala, nabízíme ukázku práce s několika částmi jednotlivých instrumentů na téma vzoru v různých prostředích.
15:45
 | 
neurčeno
 
14
/
20
90
minut
Zábavné bádání v hodinách chemie
RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
Lze realizovat experimenty v rámci klasické výuky chemie na ZŠ a SŠ bez zvýšené časové dotace? Jak mám stihnout dělat pokusy, když je mé ŠVP tak rozsáhlé? Je důležitější teorie nebo experimentální část? Jak vše časově rozvrhnout? A když už bádání, tak lze experimentovat bez laboratoře? Pomůcky jsou tak drahé, kde je pořídit? Většina chemikálií nepatří žákům do ruky, co tedy za pokusy vybrat?! Na to vše se vám pokusíme odpovědět :) Zařazen bude minimálně jeden dostupný experiment.
15:45
 | 
neurčeno
 
7
/
20
60
minut
Já to dělat nebudu
Mgr. Jakub Švec
Největší výzvou nebývají tělesně handicapovaní žáci, dokonce ani žáci s poruchami autistického spektra, ale žáci s výchovnými problémy (poruchami chování). Tj. žáci, kteří mají problémy dodržovat pravidla, jsou málo motivovaní, nechtějí pracovat, chovají se agresivně, jsou drzí, útoční, nevyzpytatelní.
15:45
 | 
SSZŠ - třída
 
24
/
24
Kapacita je naplněna
90
minut
Prvky svobodných škol v českém prostředí
Jiří Hokeš, Jana Wils
Zkušenosti s budováním inovativní školy s prvky svobodných škol po 4 letech fungování. Co se osvědčilo a co nikoliv. Jak zavádět novinky a změny. Úspěšnost absolventů u příjímacích zkoušek na střední školu.
15:45
 | 
SSZŠ - třída
 
7
/
20
90
minut
Typologie MBTI jako cesta k individualizaci výchovy a učení dětí
Mgr. Bc. Jiřina Majerová
V dílně vyhodnotíme, jak vrozené osobnostní preference dětí (tj. psychické funkce a zaměření osobnosti) souvisejí s jejich potřebami. Odhalíme, jaký mají děti různých typů temperamentového založení učební styl a předpoklady pro rozvíjení rozmanitých dovednosti a jaké motivační prostředky, výchovné, učební a výukové strategie jsou pro ně nejefektivnější, aby se mohly učit naplno a s radostí.
15:45
 | 
SSZŠ - třída
 
22
/
26
90
minut
Ty mě štveš, Pažoute
Michal Dubec
Seznámíme se s tím, jak fungují emoce v našem těle. Naučíme se rozpoznávat, jak emoce v konkrétních situacích se žáky odžíváme a jaký to má dopad na nás a na vztahy se žáky. Obsah setkání je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací ze školy např.: dítě mluví během hodiny ve chvílích, kdy mluví někdo jiný, dítě nenosí pomůcky nutné pro výuku, dítě mluví sprostě, dítě nereaguje na nějaký pokyn, dítě odmlouvá. Vyzkoušíme si v těchto situacích své emoce kontrolovaně odžívat. Naučíme se několik praktických způsobů zklidnění vlastních emocí.
15:45
 | 
SSZŠ - třída
 
24
/
24
Kapacita je naplněna
90
minut
Jak na násobilku?
Jitka Michnová
Co znamená „umět násobilku“? Jak to vypadá a jak se to projevuje? A jak zařídit, aby děti násobilku opravdu uměly? Vedle hledání odpovědí na podobné otázky si zároveň vyzkoušíme si sadu úloh, ve kterých děti opravdu hodně procvičují násobení. Zároveň úlohy vedou k porozumění tomu, co přesně násobilka je a kde ji můžu používat.
15:45
 | 
SSZŠ - třída
 
0
/
20
90
minut

Pro média

Obecný informativní dokument o FOREDU konferenci ke stažení:

Stáhnout pdf

Loga v tiskové kvalitě ke stažení: