Eva Váňová
Vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem (učitelství pro 5. až 12. ročník). Celkem 26 let pracovala na různých pozicích ve státním školství (ZŠ Brigádníků Praha 10, gymnázium Most, PedF UK Praha). Mnoho energie věnovala dětem s nejrůznějšími problémy – přímo ve výuce i při přípravě odborníků, kteří s nimi pracují. Absolvovala velké množství seminářů a kurzů zaměřených na arteterapii, tvořivé učení a inkluzi. Již jedenáctým rokem pracuje s lidmi z celé šíře spektra populace (od malých dětí po seniory a od jedinců s vážnými problémy po mimořádně nadané) individuálně i ve skupinách pomocí Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Jako trenérka Instrumentálního obohacování vzdělává další zájemce o tuto metodu a je supervizorem zprostředkovatelů a trenérů. V současnosti vede Autorizované tréninkové centrum prof. Reuvena Feuersteina a v neziskové organizaci Charlie Karlín participuje na řadě projektů na implementaci FIE.