Ing. Tereza Kadlecová
Vystudovala obor Inženýrství životního prostředí na fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, kde se mimo jiné věnovala odpadovému hospodářství, erozi půdy a práci v prostředí GIS. Od ledna 2019 pracuje v Národní technické knihovně v Praze, kde má na starost koordinaci a vedení workshopů a konzultací zaměřených na rozvoj přenositelných kompetencí souvisejících s vyhledáváním, hodnocením a používáním informací.