Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
Celý profesní život, kromě dlouhodobé stáže na ETH Zurich, spojil s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Přednáší předměty zaměřené na chemické reaktory a zpracování technologických dat v chemickém průmyslu, vedl bakalářské, magisterské a doktorské práce spojené s průmyslovou praxí. Garantoval studijní obory zaměřené na organickou technologii, je členem několika vědeckých rad a oborových rad doktorských studijních programů. Jako proděkan a posléze prorektor pro pedagogiku se zasadil o založení Univerzitního centra ve Velebudicích a později o jeho přesun do areálu Chemparku Záluží. Je místopředsedou Dozorčí rady UniCRE, členem řady chemických společností a redaktorem časopisu Chemické listy.