Mgr. Jakub Švec
Jakub vystudovat na FF UK v Praze na katedře pedagogiky tzv. OSV, tedy osobnostní a sociální výchovu a tomuto oboru se i věnuje. Od roku 1992 působil jako skautský vedoucí (vlčata, skauti), třídní učitel (8leté gymnázium), lektor firemního vzdělávání (teambuildingy, kurzy pro management, školení školitelů), kouč a mentor, lektor prevence rizikového chování (prevence závislostí, šikany, adaptační kurzy), školní psycholog (intervence do tříd s velkými výchovnými problémy, individuální práce se žáky a rodiči), supervizor, facilitátor a mediátor. Učí na třech VŠ budoucí učitele a lektory. K dnešnímu dni má „nalétáno“ přes 30.000 hodin přímé práce s dětmi i dospěláky. Bydlí v Praze, je rozvedený, je hrdým otcem dvojčat. Rád jezdí na vodu, chodí a leze po horách, jezdí do přírody, hraje deskové hry, vaří a dívá se na dobré (nejen) akční filmy.