Doc. Ing. Tomáš Herink, Ph.D.
Je jednatelem pro výrobu, výzkum a vývoj a současně také členem správní rady Nadace Unipetrol. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, na které absolvoval v roce 1999 obor organická technologie. O tři roky později tam získal titul Ph.D. a v roce 2010 se stal docentem. Ve skupině Unipetrol začal pracovat již za studií. V Ústeckém regionu svojí činností dlouhodobě propojuje vzdělávání s praxí, zaměřuje se především na přírodovědné obory. Zasloužil se mimo jiné o založení Univerzitního centra VŠCHT Praha-Unipetrol, které od roku 2015 sídlí přímo ve výrobním areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.