Mgr. Ing. Vít Beran
Vzdělávání, svému rozvoji, podpoře kolegů, zavádění efektivních metod a technik ve svém učení i do života školy se věnuje v roli učitele, ředitele, lektora a mentora 37 let. Svou profesní pedagogickou dráhu zahájil v roce 1982 v ZŠ Libčická v Praze 8, od února 1992 se stal ředitelem Fakultní základní školy Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty v Praze v Táborské ulici. Od února 2007, působí jako ředitel pražské ZŠ Kunratice, která je fakultní školou pedagogické a přírodovědecké fakulty, školou zařazenou do sítě SZU Praha „Škola podporující zdraví“, je EKOŠKOLOU, realizuje mezinárodní program GLOBE, je pilotní školou projektu Pomáháme školám k úspěchu a školou, která spolupracuje s programem Učitel Naživo. Angažuje se v profesních organizacích a aktivně působí v oblasti DVPP a při tvorbě, ověřování a dotváření projektů pro základní školství. Je ženatý, má čtyři děti. Má rád přírodu a turistiku – voda, kolo, lyže, hory...