Mgr. Jana Nachtigalová
Vystudovala obor matematika – chemie na Pedagogické fakultě v Plzni (učitelství pro 5. – 12. ročník). Po vysoké škole 11 let učila na základní škole s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů (10. ZŠ Most) a dalších 11 let učila na středních školách na denním studiu a 13 let na dálkovém studiu. V roce 2012 se vrátila zpět na základní školu, tentokrát ve funkci ředitelky Základní školy, Most, Svážná 2342, p.o. (1. ZŠ Most), která se prezentuje jako škola se zaměřením na EVVO a je jednou z Fairtradových škol v České republice. Absolvovala různé semináře a kurzy zaměřené na využití technologií ve výuce, podporu badatelsky orientované výuky, mentoring a Stages. Snaží se učit tak, aby byli žáci aktivními účastníky výuky a učení je bavilo