RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.
Vystudoval doktorské programy v oboru jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a didaktiku chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V jaderné oblasti se zabývá problematikou přepracování ozářeného jaderného paliva, v rámci vzdělávání pak zejména přírodovědnou gramotností a badatelsky orientovanou výukou. Na počátku minulého roku založil Vzdělávací institut LETEC, který se specializuje na další vzdělávaní pedagogických pracovníků nejen v oblasti přírodních věd. V současné době učí chemii na pražském Gymnáziu Altis a působí na katedře jaderné chemie jako odborný asistent.