Mgr. David Schicker
Je učitelem na ZŠ Vorlina Vlašim, kde vede žáky na prvním stupni a zároveň učí předmět FIE na obou stupních. Má zkušenosti s Montessori pedagogikou, je lektorem Hejného metody a lektorem FIE. Na škole se spolupodílí na vedení centra kolegiální podpory pro rozvoj programu FIE.