Mgr. Leona Mechúrová
Speciální pedagožka, mentorka pro oblast čtenářství, pedagogická konzultantka a členka týmu pro formativní hodnocení v projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation. Certifikovaná učitelka programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) a lektorka vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj čtenářských dovedností, hodnocení a individualizace výuky. Podporuje vedení a pedagogy škol v procesech zaměřených na změnu a budování kultury s důrazem na zvyšování kvality výuky podporující učení každého žáka. Ve své práci naplňuje vizi dobré školy: „Škola nabízí rozvojové příležitosti pro každé dítě. Vedení škol rozumí vzdělávacím potřebám učitelů, aby dokázali být učiteli všech svých žáků. Učitelé rozumí potřebám svých žáků a dokáží na ně reagovat. Výuka a učení baví všechny zúčastněné.“