RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA
Vystudovala přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor toxikologie, kde doktorát získala v roce 2007. Její vědecký výzkum byl zaměřen na léčbu melanomů. Aktuálně působí jako zástupkyně ředitelky školy na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Kromě výuky chemie je autorkou a lektorkou oblíbených interaktivních vzdělávacích programů pro pedagogy, s cílem zapálit pro vědu i je, a ukázat, jak jednoduše lze zařadit badatelství a zážitkovou pedagogiku do běžných hodin. Popularizaci vědy se věnuje více jak 12 let. Díky ní a podpory společnosti Marstafit, vznikl i projekt „Věda umí pomáhat“, přičemž výtěžky z benefičních vědeckých workshopů pro širokou veřejnost jsou použity na léčbu nemocných dětí. Lektoruje přírodovědné kroužky pro děti od 3 let, realizuje letní vědecké tábory. Snaží se nadchnout pro vědu co nejvíce lidí kolem sebe.