Mgr. Bc. Jiřina Majerová
Psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, konzultantka odborného vedení, členka týmu pro vývoj Čtenářského kontinua a týmu pro formativní hodnocení v projektu Pomáháme školám k úspěchu - The Kellner Family Foundation. Jednatelka společnosti Viaspirita s.r.o., jejímž posláním je provázet jednotlivce i organizace procesem změny ve vztahu k jejich misi a vizi a podporovat je na cestě k vědomému a radostnému životu a ve zkvalitňování služeb klientům (prostřednictvím lektorských, konzultačních, psychologických a mentorských služeb). Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Je držitelkou osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (CAPT, USA 2010) a mezinárodních certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002). Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).