Jan Kršňák
Vystudoval Filmová studia na FF UK. Poté několik let prázdninoval ve Španělsku. Věnuje se intuitivní pedagogice a objevuje a rozvíjí svět alternativních škol ve spolupráci s Institutem pro podporu inovativního vzdělávání. Spolu s Lucií Kramperovou je autorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí živě?. Je zakladatelem stránek digiděti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Zároveň se zde zamýšlí, jakých tvarů nabývá člověk žijící v digitalizované společnosti 21. století, jak se cítíme, zatímco se stáváme kyborgy nebo jak si napřesrok porozumíme s umělou inteligencí. Je autorem fresek na říčanském nádraží. O prázdninách šel pěšky a bez telefonu z Prahy do Beskyd.