Jakub Kacar
Narodil se v roce 1992 v Litoměřicích, ve kterých žije dodnes. Nikdy nebral hudbu příliš vážně a tradičně vybočoval ze zažitých konvencí, až se mu hudba stala nejen koníčkem, ale i zaměstnáním na bezmála dva celé úvazky. Od chvíle, kdy dostudoval všeobecné gymnázium svou činnost směřoval především hudebním směrem. Vystudoval pedagogickou fakultu UJEP v Ústí nad Labem obor hudební výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, absolvoval obor hra na violu na Teplické konzervatoři u Mgr. K. Untermüllera a vzdělání si doplnil zvukařskou školou. Momentálně je frekventantem doktorského studia hudební teorie a pedagogiky. V současnosti je pedagogem na PF UJEP a ZUŠ Litoměřice, kde řídí dětský sbor SamoHlásek, orchestr Guláš, učí hru na housle, violu a elektronické zpracování hudby či práci s notačním programem Sibelius aj. Stále četněji se věnuje lektorské činnosti pro Společnost pro hudební výchovu ČR, NIDV, Českou filharmonii, Českou Orffovskou společnost či soukromě a to i mimo ČR. Ve volné čase se věnuje hudebně-aranžérské činnosti a vede vokální skupinu Appendix. Od roku 2018 intenzivně pracuje na hudebně edukačním projektu Play with Me! Organizuje Jirkovskou Sborympiádu či hudebně výchovné konference pod názvem „Hudební výchova pro 3. tisíciletí“.